Päijät-Häme Panthers Ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous sekä yhdistyksen kevätkokous

09.09.2017
KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN SEKÄ YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSEEN
 
Tervetuloa Päijät-Häme Panthers Ry:n ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen sekä yhdistyksen kevätkokoukseen. Kokouksissa käsitellään seuraavien asialistojen mukaiset asiat.
 
Ylimääräinen yhdistyksen kokous la 16.9.2017, klo 13.45
paikka: Ravintola Fresno
 
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen
a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjantarkastaja
d. kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. valitaan 2 uutta toiminnantarkastajaa tilaudelle 2016
6. käsitellään hallituksen ehdottamat muutokset yhdistyksen sääntöihin
7. päätetään kokous
 
 
Päijät-Häme Panthers Ry:n kevätkokous la 16.9.2017, klo 14.30
paikka: Ravintola Fresno
 
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen
a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjantarkastaja
d. kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. päätetään kokous
Kokoukset ovat avoimia kaikille, mutta äänioikeus on vain vuoden 2017 jäsenmaksun maksaneilla.